MDT-terapiaa kivun poistoon

MDT- terapia eli McKenzie menetelmä on monipuolinen tuki- ja liikuntaelinvaivojen hoito- ja tutkimusmenetelmä. Mekaaninen diagnosointi ja hoito alkavat asiakkaan taudinkuvan määrittelyllä ja fyysisellä tutkimuksella, missä pääpaino on oireiden analysoinnissa. Asiakkaalle suunnitellaan yksilöllinen hoito-ohjelma hänen kipujensa perusteella. Hoidon päätavoitteena voidaan pitää kivun poistamista, rangan toiminnan palauttamista ja vaivan uusimisen ja pahenemisen ehkäisemistä.

Asiakkaan hoito koostuu spesifeistä hoitavista harjoitteista, hyvän asennon hallinnan opetuksesta, uusien kipujen ennaltaehkäisevistä liikkeistä sekä uusien kipujen ensiapuohjeista. Periaatteena on opettaa asiakas itse hoitamaan itseään sekä samalla minimoidaan kipujakson vaaratekijät ja opastetaan asiakas selviämään uusiutuvasta kipujaksosta omatoimisesti. MDT -menetelmällä voidaan nopeasti ja luotettavasti tutkien määritellä voidaanko asiakasta hoitaa nopeasti, hitaasti vai eikö ollenkaan ja samalla erotusdiagnosoida onko leikkaus tai muu hoitomenetelmä hänelle parempi.

MDT-menetelmä poikkeaa muista manuaalisista menetelmistä siinä, että mobilisaatioon ja manipulaatioon edetään vasta sitten, kun asiakkaan itsensä suorittamat harjoitteet on täysin hyödynnetty oireiden poistamiseksi. Näin on mahdollista ennaltaehkäistä voimakkaiden manuaalisten tekniikoiden mahdollisesti aiheuttamat kudosvauriot. MDT- terapiaan ei tarvitse erillistä lääkärin lähetettä, vaan asiakas voi tulla suoraan tutkimukseen ja hoitoon. Asiakkaan on hyvä muistaa, että kivusta ei kannata kärsiä pitkään, vaan hyvissä ajoissa aloitettu hoito antaa nopean hoitovasteen ja hoitoennuste paranee huomattavasti.

Voit tutustua MDT-menetelmään tarkemmin Suomen McKenzie-instituutin sivuilla osoitteessa http://www.suomenmckenzieinstituutti.fi/