Ammattitaitoisia fysioterapia-, kuntoutus- ja liikuntapalvelua

FysioSport on perustettu marraskuussa 2011. Yritys tarjoaa ammattitaitoisia fysioterapia-, kuntoutus- ja liikuntapalveluja yksilö- ja yritysasiakkaille, ottaen huomioon heidän toiveensa ja tarpeensa. Uutena palveluna mukaan ovat tulleet personal trainer palvelut sekä ravintovalmennukset. FysioSportin erityisosaamisena ovat LPG- hoidot ja MDT- terapia sekä faskiakäsittelyt.

Pääasiallisesti FysioSport tarjoaa palveluita Sievin ja lähialueiden asukkaille, yrityksille ja yhteisöille. Palveluiden tarkoituksena on ylläpitää ja parantaa asiakkaiden toimintakykyä sekä aktivoida heitä omatoimisuuteen tukemalla sitä tarpeen mukaan. Asiakkaat halutaan nähdä kokonaisuutena ja tästä syystä hoitotarjonta halutaan pitää laaja-alaisena. Tärkeäksi näkökulmaksi nähdään myös turvallisen ja ystävällisen toimintaympäristön luominen, jossa asiakasta arvostetaan ja hänen mielipiteensä huomioidaan hoitomuotoja valittaessa. Ammattitaitoa ja toiminnan laatua pidetään yllä jatkuvilla lisä- ja täydennyskoulutuksilla sekä työnohjauksella. Yhteistyötä tehdään paikallisten yritysten, terveydenhuollon sekä asiakasta hoitavien tahojen kanssa. Myös kunta nähdään tärkeäksi yhteistyökumppaniksi.

FysioSportin tilat sijaitsevat Sievin keskustassa Haikolantiellä (Haikolantie 20, 85410 Sievi) . Hoitotilojen lisäksi käytössä on ryhmäliikuntatila. Kuntosalivalmennukset tehdään pääsääntöisesti Monitoimihallilla.